Kurs spawania w metodzie MAG zakończony

W dniach od 3 stycznia do 15 lutego 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą MAG”. W kursie uczestniczyło 10 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy oraz Jan Czekaj.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nową szansą” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kurs spawania w metodzie MAG zakończony

W dniach od 3 stycznia do 5 lutego 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą MAG”. W kursie uczestniczyło 10 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy oraz Jan Czekaj.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nową szansą” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 Kurs spawania w metodzie TIG zakończony

W dniach od 3 stycznia do 1 lutego 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą TIG”. W kursie uczestniczyło 10 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy oraz Jan Czekaj.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nową szansą” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kurs spawania w metodzie MAG zakończony

W dniach od 2 listopada do 15 grudnia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą MAG”. W kursie uczestniczyło 12 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy oraz Jan Czekaj.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nową szansą” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kurs spawania w metodzie TIG zakończony

W dniach od 2 listopada do 5 grudnia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą TIG”. W kursie uczestniczyło 12 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nową szansą” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

NOWE SALE W CKP Z ŚRODKÓW UNIJNYCH

W ramach dotacji, pochodzącej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna (Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy zostały wyposażone dwie pracownie:

– pracownia systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych, w której zostały wyposażone

– pracownia komputerowa nr.52

– pracowni systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych

Poniżej galeria zdjęć.

Pełna galeria tutaj

Wyposażenie zakupione w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

W pracowni systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych baza dydaktyczna została uzupełniona o:

Manipulator dwuosiowy silnikami krokowymi – minimalne wymagania techniczne

Baza stanowiska z profili aluminiowych z płytą montażową poziomą i panelem montażowym pionowym wyposażony w szynę montażową ze Sterownik PLC na szynę z komunikacją USB, zasilaczem 24V DC, dodatkowo sterowany z Panelu operatorskiego HMI. Oprogramowanie narzędziowe sterownika PLC i panelu HMI  na dowolną liczbę instalacji, bez ograniczenia czasowego. Pakiet zawiera symulator programu sterownika PLC.

 

Silnik asynchroniczny klatkowy z falownikiem

Silnik 3-fazowy z falownikiem zasilany 1-fazowo, zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowy, Konwerter komunikacyjny falownika z komputerem przez port USB.

 

Zestaw dydaktyczny transport i sortowanie z manipulatorem wraz z zestawem PLC

Płyta montażowa wyposażona w uchwyty, przenośnik taśmowy, elementy transportowane (różne elementy i kolory), Silnik prądu stałego 24V DC, Zestaw czujników (indukcyjny, optyczne, położenia tłoka siłownika), Siłowniki pneumatyczne, rozdzielacze 5/2, zespół przygotowania powietrza, zawór odcinający, gniazda buforowe, magazyn grawitacyjny, manipulator Pick&Place, koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC, Zasilacz 24 V DC/2A, sterownik PLC– 24 wejścia: 18 wejść binarnych, 6 wejść analogowych (binarnych); 16 wyjść: 12 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia tranzystorowe; wyświetlacz LCD, zasilanie 24 V DC, komunikacja: Ethernet/USB, przewód komunikacyjny. Oprogramowanie sterownika PLC.

Natomiast w pracowni komputerowej nr.52 baza dydaktyczna została poszerzona o 15 nowoczesnych stanowisk komputerowych.

Pieniądze zostały pozyskane w ramach projektu  „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.02-18-0016/16 przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu dębickiego oraz wzrostu  kompetencji przyszłych kadr gospodarki.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną.

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI

W dniach od 3 do 30 listopada br. Centrum Kształcenia Praktycznego było wykonawcą szkoleń „Sprzedawca, fakturzysta, magazynier z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego” oraz „Magazynier z obsługą kasy fiskalnej”. W kursach uczestniczyło 8 podopiecznych dębickiego OHP. Szkolenia zorganizowane były w ramach programu Obudź swój potencjał –YEI realizowanego przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie.

logo_wszytskie

UMOWA O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH JUŻ PODPISANA

Dotacja, w wysokości blisko 800 000 zł, pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna (Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ).

Pieniądze pozyskane w ramach projektu  „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.02-18-0016/16 mają przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu dębickiego oraz wzrostu  kompetencji przyszłych kadr gospodarki. Umowę o dofinansowanie podpisano 14 lipca br.

– Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego ma nastąpić dzięki stworzeniu w szkołach warunków zbliżonych do tych, które panują w realnym środowisku pracy zawodowej – mówi Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada doposażenie pracowni i warsztatów oraz zakup materiałów dydaktycznych dla 13 pracowni w czterech obiektach: Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego,  Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego, w Technikum nr 1 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. J. Pawła II w Dębicy.

Dofinansowanie z RPO, o które postarał się Wydział Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym, wynosi dokładnie 794 077,59 zł (co stanowi 85 proc. wydatków kwalifikowanych – 934 208,94 zł). Wartość ogółem zaplanowanych inwestycji to 1 149 077,00 zł. Prace mają potrwać do końca bieżącego roku.

Przedmiot projektu:
1) Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy – jedna pracownia: elektryczna i elektroniczna,
2) Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy – dwie pracownie (grafiki reklamowej oraz pracownia marketingu),
3) Centrum Kształcenia Praktycznego – dwie pracownie (systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych oraz pracownia komputerowa),
4) Technikum nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy – osiem pracowni (pracownie i warsztaty, w których odbywa się kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik budownictwa oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz izolacji przemysłowych i monter izolacji przemysłowych, a także warsztaty – spawalnia).

loga_ostateczne_edukacja_unia_dotacja

ŹRÓDŁO:

http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1230:umowa-o-dofinansowanie-inwestycji-w-szkolach-zawodowych-juz-podpisana&catid=12:ogolne&Itemid=109

 

KURS SPAWANIA W METODACH MAG (135) i TIG (141) 

W dniu 20 sierpnia br. zakończone zostało szkolenie spawalnicze w metodach MAG (135) i TIG (141). Szkolenie realizowane było dla 15 osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Więcej szans w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

ZAKOŃCZENIE KURSU DLA SPRZEDAWCÓW

W dniach od 27.07 do 11.08.2015  w CKP w Dębicy przeprowadzony został kurs pn. SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO FAKTUROWANIA. Szkolenie realizowane było dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach projektu „Czas na Aktywność w Mieście Dębica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zajęcia na kursie prowadzili pani Małgorzata Burdzy oraz panowie Sławomir Łakomy i Dariusz Ferenc.

Wszystkim słuchaczom życzymy aby posiadana wiedza i umiejętności zostały wykorzystane na odpowiednim stanowisku pracy.

KURS SPAWANIA SPOINAMI PACHWINOWYMI BLACH I RUR METODAMI MIG I TIG

W dniach 18.05 do 30.06 br.  Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy było wykonawcą szkolenia pn. „Kurs spawania spoinami pachwinowymi blach i rur metodami MIG i TIG”. W szkoleniu uczestniczyły 3 osoby podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Po pozytywnym zdaniu egzaminu przed egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach każdy z nich otrzymał książeczkę spawacza oraz certyfikaty uprawniające do wykonywania tego zawodu w kraju i za granicą.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach programu aktywizacji społecznej w powiecie ropczycko-sędziszowskim” Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”.

KL+EFS

 

KURS SPAWANIA W METODACH MIG I MAG ZORGANIZOWANY DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZECŁAWIU

W dniach 18 maja – 30 czerwca odbył się kurs spawania w metodach MIG i MAG zorganizowany dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu. Zajęcia teoretyczne prowadził pan Mirosław Mazur, natomiast praktyczne pan Jan Czekaj.
Kurs zakończył się egzaminem zewnętrznym, pod nadzorem egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali Książeczki Spawacza i Świadectwo Egzaminu Spawacza.

Wszystkie kursy spawania prowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy certyfikowane są przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

przecław7

przecław11

przecław13

KL+EFS

OPERATOR MASZYN CNC

KL+EFS

W dniach 11 maja – 29 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbył się kurs „Operator Maszyn CNC” zorganizowany dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

Zajęcia teoretyczne prowadził pan Mirosław Mazur, natomiast praktyczne pan Jerzy Zdeb.

Wszyscy uczestnicy otrzymali kursu otrzymali zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursu „Operator Maszyn CNC”.

 

slide-2

SZKOLENIE SPAWALNICZE ZAKOŃCZONO

31 lipca 2014 roku egzaminem przez przedstawicielem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach zakończyliśmy szkolenie zawodowe pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi w metodach MIG, MAG, TIG”. Szkolenie zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano na zamówienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie.

fundusz europejski'

kapital_ludzki

ZAKOŃCZONO SZKOLENIE „PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ KOMPUTERA”

W dniu 26 lipca br. zakończone zostało szkolenie pn. „Podstawowa obsługa komputera ”. Zajęcia te realizowane były dla 6 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. W trakcie 30 godzin kursanci zapoznani zostali obsługą systemu operacyjnego Windows oraz programami najczęściej wykorzystywanymi w praktyce tj. Word, Excel oraz Internet Explorer.

Szkolenie prowadził pan Mirosław Książek.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

fundusz europejski'

mops_Dębica

kapital_ludzki

STAWIAMY NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zakończony został projekt z zakresu doradztwa zawodowego pn. „Stawiamy na przedsiębiorczość!”. skierowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z zespołów szkół w Paszczynie, Pustkowie, Stasiówce i Głobikowej. Nasze CKP prowadziło zajęcia w trzech pierwszych szkołach. Podczas indywidualnych spotkań uczestniczyło 287 uczniów, którzy zostali zdiagnozowani pod względem umiejętności i zdolności przez 7 doradców zawodowych. Podsumowaniem spotkań było stworzenie raportu predyspozycji zawodowych dla każdego ucznia.

Projekt organizowany był przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

unia3

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „AKCELERATOR”

W miesiącach wrzesień – październik 2012 r. w naszej placówce odbyły się trzy szkolenia stacjonarne w ramach projektu „AKCELERATOR” realizowanego przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu zatytułowane „ZASTOSOWANIE EXCELA W AUTOMATYZACJI I PODWYŻSZANIU EFEKTYWNOŚCI PRACY”

W szkoleniach udział wzięło 36 pracowników firm z powiatów dębickiego i jasielskiego i ropczycko-sędziszowskiego. Program szkoleń dopasowany został indywidualnie do uczestników danej grupy szkoleniowej biorąc pod uwagę ich potrzeby, deficyty oraz zainteresowania, które chcieliby rozwijać. Kwalifikacje, uzyskane przez uczestników szkoleń, udokumentowane zostały stosownymi certyfikatami. Szkolenia przeprowadził nauczyciel CKP pan Marcin Kalata. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja.
unia1

KURS SPAWANIA

W dniu 21 maja 2012 r.  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy został przeprowadzony egzamin na uprawnienia spawalnicze w metodzie MAG 135 i TIG 141. W szkoleniu trwającym od 18 kwietnia uczestniczyło 16 osób zamieszkałych na terenie naszego powiatu w tym trzech to uczestnicy projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali pomyślnie egzamin i otrzymali stosowne uprawnienia.

fundusz europejski'

mops_Dębica

kapital_ludzki

DZIEŃ OTWARTY CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W DĘBICY

Tradycyjnie pierwszego dnia wiosny w naszej placówce odbył się dzień otwarty CKP w Dębicy. W tym roku hasłem przewodnim tej imprezy było „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.
Jednym z zadań zrealizowanych tego dnia był POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW „Microsoft Office Ekspert” w którym uczestniczyło 29 gimnazjalistów (patrz niżej).

W tym dniu naszą placówkę odwiedziło ok. 300 uczniów z 21 gimnazjów naszego powiatu, którzy  zwiedzali pracownie oraz wzięli udział w prezentacji propagującej szkolnictwo zawodowe.
Po zapoznaniu z możliwościami kształcenia w szkołach zawodowych oraz perspektywami pracy po ich ukończeniu gimnazjaliści brali udział w quizie nt. szkolnictwa zawodowego. Miłym zaskoczeniem dla uczniów było to, że wszystkie poprawne odpowiedzi były nagradzane odtwarzaczem MP4 w którym umieszczono filmy promujące kształcenie zawodowe.

Spotkania dla gimnazjalistów promujące kształcenie zawodowe odbyły się w ramach projektu:
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie.

Scroll Up
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook